Luke Tumihau Enoka

Ngāti Hauiti
Research Assistant and Pou Āwhina

Hau mai i Waitapu

Ō mai i Ruahine

Piri mai i Hautapu

Whiti mai i Ngaruroro

Ko te Iwi Roa o te motu

Ko Mōkai Pātea nui tonu ē!

I am a descendant of Mōkai Pātea. I also descend from Ngāti Apa, Tūwharetoa, Te Ātihaunui-ā-Pāpārangi, Ngāti Tama ki te Upoko o te Ika, as well as Rarotonga.

I grew up in Te Awakairangi and currently reside in Te Whanganui-a-Tara. I have experience in digital and design thinking and have contributed to various Kaupapa Māori and Māori centric organisations including Indigenous Design and Innovation Aotearoa, Waipapa Taumata Rau (University of Auckland), Tu Tama Wahine, Te Tari Consultants, and Te Mātāwai.

In 2022, I completed a Poutuarongo Reo Māori (bachelor’s degree in te reo Māori) at Te Wānanga o Raukawa. I am currently continuing my reo studies at Te Wānanga o Aotearoa ki Pari-ā-rua.

In March 2023, I joined Whakauae Research Services as a Research Assistant and Pou Āwhina. I am contributing to kaupapa including the Rapua te ara rangatira kia hikitia ai te oranga tangata research project and Hauititanga: Building Capability through pūrākau, kōrero tuku iho, and taonga.

Ko te ngākau iti nei e mihi kau atu ai ki Whakaaue. Nōku te maranganui ki te whai wāhi ki a koutou e whakapau kaha nei mō ngā uri whakatupu o te āpōpō.

Go Back
Luke Tumihau Enoka