Our Values

Ngā Tikanga

As the only iwi-owned Māori health research centre in Aotearoa New Zealand, we work under the direct guidance of a governance board of elected iwi members who further strengthen the ties between Whakauae and Ngāti Hauiti.

Our values, Ngā Tikanga o Whakauae, are inherently linked to the values of our founders Te Rūnanga o Ngāti Hauiti. They provide an essential guide to our conduct with internal and external stakeholders, funders or commissioners of research, partners, and research participants.

Ngā Tikanga o Whakauae

Ko te tīmatanga, ko ngā tikanga kua whārikihia e Te Rūnanga o Ngāti Hauiti mō ngā mahi katoa o ngā rōpū e mahi ana i raro i te maru o te iwi nei.

Ko ngā tikanga nui, ko te mana; rangatiratanga; kaitiakitanga; manaaki tangata me te whanaungatanga.

E kaha ana a Whakauae ki te hāpai i ēnei tikanga katoa, otirā, kei raro nei he māramatanga anō e pā ana ki ngā tikanga hei kaiārahi ki ngā mahi katoa o te rōpū rangahau nei.

Ko te Rangatiratanga te Kaupapa Nunui.

Rangatiratanga: We will uphold the right of Māori to determine their own aspirations and the pathways for achieving them. As an iwi-owned entity, Whakauae is accountable to the Ngāti Hauiti Rūnanga, through our own governance board.

Ko te Hauora Tangata te Kaupapa Matua.
Ko Ētahi o ngā Āhuatanga nui e pā ana ki te Kaupapa nei ko te Tinana, te Wairua, te Hinengaro me te Oranga o te Whānau.

Hauora Tangata: Whakauae embraces a holistic understanding of what constitutes good health for all. We acknowledge the dimensions of the physical body, spirituality, knowledge and understanding, along with the wellbeing of the entire whānau as the key principles of wellbeing.

Ko te Mātauranga e Āheitia ana te Whanaketanga mō Ngāi Tātou, mo te Iwi Māori.

Mātauranga: We acknowledge that knowledge in itself encompassing academic achievement, excellence and mātauranga Māori is the key enabler of Māori growth and development.

He mea nui ko te Manaaki Tangata i roto i ngā Mahi Katoa, Ahakoa ko Wai, Ahakoa Kei Hea.

Manaaki Tangata: In all of our activities, programmes and relationships, we will uphold high standards of care and respect for each other and all the people and organisations with whom we interact.

Ko te Ngākau Tapatahi me te Aurere te Waka Kōkiri.

Ngākau Tapatahi Aurere: It is through professionalism, integrity, diligence and genuine passion that we aim to build our reputation and maintain true progress as a research service.