Publications

Tuhinga

Wānanga and Conference Presentations

Johnson, T. (2023).

Te Atawhai O Te Ao Symposium: He pounga waihoe nā ō mātua, Pūtiki Marae, Whanganui, Aotearoa, 18 August 2023.

Kauaka e kōrero mō te awa, kōrero ki te awa: An awa-led research methodology.
View all publications