August 8, 2023

Whakauae welcomes new Master's Scholarship student

Whakauae welcomes new Master's Scholarship student

Tēnā koutou kātoa. Nō uri ahau o Ngāti Whakaue rātou ko Ngāti Tūwharetoa ki Taupō, ko Ngāti Maru ki Hauraki hoki ki te taha o tōku whaea. Nō Ma'ufanga rāua ko Holonga ki Tongatapu ahau hoki ki te taha o ōku mātua whāngai. Ko Ema Matahau-Haata Tu'akoi tōku ingoa.

Last year, I was honoured to be a Whakauae Winter Scholarship student. Working alongside Dr Tanya Allport, I was a member of the He Mahi Tirohanga - Building the Māori Health Research Workforce research project team. As I researched the project topic, my own research capacity and capability was also developed and nurtured, further igniting my passion for Māori research.

Following the completion of my Bachelor of Science degree at the University of Auckland - Waipapa Taumata Rau, after a brief time away from academia and some guidance from my support networks at both the University and at Whakauae, I recently enrolled in a Master's of Indigenous Studies programme. 

This step in my academic journey would not have been possible without the support of Whakauae. My Whakauae Master's Scholarship will support me to work alongside the Kia Puāwai Ake Ngā Uri Whakatupu research programme team on their Translation, Uptake, and Impact (TUI) project which focuses on translating new research knowledge for whānau, hapū and iwi Māori; facilitating the uptake of new research; and designing outcomes-centred dissemination methods and tools for impact. 

Tēnā tatou

Download the file
Go Back